وقتی کسی از شما نام نرم‌افزاری با توان مدیریت کامل آی‌دیوایس را می‌پرسد چه جوابی به او می‌دهید؟ بهتر است که جوابتان آیتونز نباشد. اگر چه آیتونز رکن اساسی مدیریت آی‌دیوایس است و اصلی‌ترین چیزی است که باید در اختیار …