ویژگی های نسخه های مود شده (برای کاربران اندروید) : 

ویژگی های مود ۱ :

– باز بودن همه اسکین های پرمیوم

– باز بودن همه texture های پرمیوم

ویژگی های مود ۲ :

– باز بودن همه اسکین های پرمیوم

– باز بودن همه texture های پرمیوم

– بدون آسیب

– breath نامحدود

– Max Inventory Size

– ۱ ضربه با سلاح برای کشتن

– Max score